Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.
Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.

FAQ

Ano ang maitutulong namin sa iyo ngayon?

Pagdedeposito

Sa myAlpari, pumunta sa seksyon ng ‘Pera Ko’, at pagkatapos piliin ang pahina ng Mga Deposito.

Piliin ang iyong nais na deposito bago i-click ang ‘Magdeposito’. Piliin ang myAlpari account o pitaka kung saan mo gustong ideposito ang iyong mga pondo at pagkatapos punan ang mga kinakailangang field.

Sa susunod na pahina, kumpirmahin ang mga detalye ng iyong deposito. Maaaring kailanganin ng iyong tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad ang mga karagdagang hakbang.

Ang aming pahina ng Mga Deposito at Pagwi-withdraw ay may mga detalye sa oras ng pagpoproseso para sa bawat paraan ng pagbabayad.

Maaaring magkaroon ng mga pagkaantala sa oras ng pagpoproseso kung kailangan naming tingnan o beripikahin ang karagdagang impormasyon.

Isaalang-alang na kung may mga pagkaantala sa mga tagapagproseso ng pagbabayad na third party, hindi mananagot ang Alpari International.

Kung nagdeposito ka sa Sabado’t Linggo o mga public holiday, ipoproseso sila ayon sa mga standard na oras ng pagpoproseso para sa bawat paraan ng pagbabayad.

Maaaring may posibilidad nito, gayon pa man, kakailanganin mong magpadala ng isang email sa [email protected] kasama ang iyong mga dahilan para rito.

Oo, para gawin ito, kakailanganin mong mag-upload dito o magpadala ng email na naglalaman ng sumusunod na impormasyon:

 • Joint Account Form
 • Mga dokumento ng pagkakakilanlan (ID) ng mga may-ari ng account
 • Isang kamakailang kopya ng isang pahayag ng bangko kung saan malinaw na nakikita ang mga pangalan ng mga may-ari ng account at numero ng account
 • Kumpirmasyon ng pagbabayad mula sa tinukoy na account

Sa madaling salita, oo. Nguni’t may ilang pangangailangan. Kung ang mga pondo ay idedeposito sa pamamagitan ng personal na bank account ng shareholder at ikaw ang nag-iisang shareholder, sa gayon ay maipoproseso ang deposito. Gayon pa man, pagdating sa pagwi-withdraw, ito ay dapat ipadala pabalik sa parehong bank account kung saan nanggaling ang orihinal na deposito.

Gayon pa man, sa kaganapan ng ilang shareholder, kakailanganin namin ang nakasulat na pahintulot mula sa lahat ng shareholder na may kinalaman dito. Kapag natanggap na namin ang lahat na ito, maipoproseso na ang mga pondo. Muling tandaan, kung hihiling ng isang pagwi-withdraw, kailangang ibalik ang mga pondo sa parehong bank account kung saan nanggaling ang paunang deposito.

Hindi kami puwedeng tumanggap ng mga transfer sa mga third party. Dapat pareho ang pangalan ng nagpadala sa pangalang nakarehistro sa myAlpari.

Oo – kailangan mo lamang makipag-ugnayan sa Customer Support o sa aming departamento ng Back Office upang ayusin ang negatibong balanse.

Kapag natapos mo na ang lahat ng hakbang sa ‘Paano magdeposito ng mga pondo sa aking account?’ ipapadala ka sa pahina ng iyong bangko at hihilingin sa iyong magbigay ng karagdagang impormasyon.

Kung ito ang unang depositong ginawa mo gamit ang iyong credit o debit card, kakailanganin mong i-upload o ipadala sa email ang isang malinaw na kopyang may kulay ng harap at likod ng iyong card para maiproseso namin ang iyong kahilingan.

Kakailanganin namin na maging malinaw na nakikita ang sumusunod na impormasyon:

 • Ang pangalan ng may-ari ng card (dapat magkatugma ito sa pangalang ginamit sa pagpaparehistro)
 • Pangalan ng bangkong nagkakaloob
 • Ang huling 4 na tambilang ng numero ng card (lahat ng iba ay dapat nakatakip)
 • Petsa ng pagkawalang bisa ng Credit/Debit
 • Lagda ng may-ari ng card
 • Ang CVC2/CVV2 (huling 3 tambilang sa likod ng iyong card) ay dapat nakatakip din

Ang isang halimbawa ay matatagpuan sa ibaba.

Kung ang card ay nakaugnay sa isang joint account, mangyaring basahin ang aming seksyon ng  Mga Joint Account.

Kapag nakumpleto mo na ang lahat ng nakabalangkas sa ‘Paano magdeposito ng mga pondo sa aking account?’ ipapadala ka sa website ng iyong e-Wallet para aprubahan ang iyong transaksyon.

Sa ilang kaso, maaaring kailanganin ng mga e-Wallet ang mga karagdagang detalye.

Kapag dinaanan mo na ang prosesong nakabalangkas sa ‘Paano magdeposito ng mga pondo sa aking account?’ bibigyan ka ng mga karagdagang detalye tungkol sa kung paano ka makakagawa ng isang online na pagbabayad o transfer mula sa iyong bank account papunta sa bank account ng Alpari International.

Pagkatapos kumpletuhin ang transaksyong ito, kailangan mong i-upload o ipadala sa email ang iyong kumpirmasyon ng pagbabayad na nagpapakita ng sumusunod:

 • Numero ng bank account
 • Pangalan ng may-ari ng bank account (na kailangan pareho sa pangalan sa pagpaparehistro)
 • Mga detalye sa pagbabayad
 • Dapat maiproseso ang iyong transfer sa loob ng 3-5 araw ng trabaho mula sa petsa kung kailan ipinadala ang mga pondo sa iyong account. Kung magtatagal ang iyong deposito nang higit sa limang araw ng trabaho, makipag-ugnayan sa aming departamento ng Back Office

Mangyaring tandaan na ang Alpari International ay hindi mananagot para sa anumang karagdagang singil ng bangko.

Para sa mga unang deposito, at pagkatapos kumpletuhin ang mga hakbang na nakabalangkas sa ‘Paano magdeposito ng mga pondo sa aking account?’ kakailanganin mong i-upload o ipadala sa email ang isang screenshot ng iyong WebMoney account na dapat ipakita ang:

 1. Ang iyong WebMoney ID
 2. Buong pangalan (dapat magkatugma ito sa pangalang ginamit sa pagpaparehistro)
 3. Address
 4. Uri ng WM Passport (puwedeng tanggapin lamang ang mga deposito mula sa mga account na may status ng WM Passport na ‘Pormal’ o mas mataas pa).

Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong dedikadong account service manager para sa bai-baitang na impormasyon tungkol sa kung paano magdeposito gamit ang mga lokal na solusyon sa pagbabayad.

Ang anumang maliliit na pagkakaiba sa iyong balanse ay maaaring dulot ng mga karagdagang singil ng iyong tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad o bangko. Kung kailangan mo ng karagdagang paglilinaw dito, makipag-ugnayan sa tagapagproseso ng pagbabayad dahil, sa kasamaang-palad, wala kaming akses sa mga sistema ng serbisyo ng third party.

Bumalik sa FAQ