Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.
Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.

Pahayag sa Patakaran

Ang Iyong Personal na Datos ay Protektado

Patakaran sa Paggamit ng Impormasyon

Ang mga sumusunod na pagbabawal ay dapat isaalang-alang nang mabuti kapag ginagamit ang impormasyon o mga pinagkukunan ng kaalaman mula sa website ng ALPARI INTERNATIONAL:

Patakaran sa Pribasiya

 1. Ang website na ito at ang mga nilalaman ay nakapailalim sa mga batas ng karapatang-ari at intelektwal na pag-aari.
 2. Hindi mo maaaring gamitin ang mga materyales mula sa website na ito o ibahin ang orihinal na teksto nang walang pahintulot mula sa Exinity Limited (na dito ay tinatawag na “ALPARI INTERNATIONAL”). Kung gusto mong humiling ng pahintulot, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
 3. Ang pagkopya ng impormasyon mula sa website ng ALPARI INTERNATIONAL at ang paglalathala nito sa ibang pahina sa Internet ay pinapayagan lang kapag tinukoy mo ang pinagkunan ng impormasyon sa panimula at ilagay ang link kung saan mo nakuha ang impormasyong ito.
  1. Pangako
  2. Pangongolekta ng Datos
  3. Paggamit ng Personal na Datos
  4. Cookies
  5. Seguridad at Proteksyon
  6. Ang Iyong Pahintulot
  7. Ang Iyong mga Karapatan
  8. Mga Tanong

   1. Pangako

   Ang pribasiya ng mga dati at bagong kliyente, gayundin ng mga dati at bagong bumibisita sa aming website ay napakahalaga sa amin. Nakatuon ang ALPARI INTERNATIONAL sa pag-iingat sa anumang impormasyong kinakalap namin, ginagamit at tinatago tungkol sa iyo.

   2. Pangongolekta ng Datos

   Kapag nagrehistro ka ng demo o live account sa ALPARI INTERNATIONAL, kinakailangan naming kumalap ng ilang personal na datos mula sa iyo para sa mga layuning pangnegosyo. Dahil nauunawaan namin ang iyong mga pangangailangang pinansyal, magiging patas ang pagturing namin sa iyo bilang isang kliyente; mabibigay namin sa iyo ang pinakanababagay na produkto at serbisyo, ang pinakaangkop na impormasyon sa mga estratehiya sa pamumuhunan o investment, mapoproseso ang iyong mga request at transaksyon, at makakapaghatid sa iyo ng mga serbisyo bago at pagkatapos ng mga transaksyon.

   • Kinakailangang personal at pinansyal na impormasyon sa panahon ng pag-a-apply sa online na pagrerehistro/form;
   • Mga dokumentong kinakailangan bilang patunay ng iyong pagkatao at paninirahan gaya ng Internasyonal na Pasaporte, Pambansang ID, mga bill ng kuryente, tubig atbp. o mga bank statement.

   Pakitandaan na kapag pinasya mong tapusin ang iyong ugnayan sa ALPARI INTERNATIONAL, kailangan naming itago ang iyong Personal na Datos sa loob pa ng ilang taon.

   3. Paggamit ng Personal na Datos

   Inilalarawan ng sumusunod ang mga dahilan kung bakit maaaring kailangan ng ALPARI INTERNATIONAL na gamitin ang iyong Personal na Datos:

   • Upang maberipika ang iyong pagkatao;
   • Upang matiyak na nakakatugon ka sa mga kahingian sa kwalipikasyon na kinakailangan upang magamit ang aming mga produkto at serbisyo;
   • Upang mapamahalaan ang account mo sa amin;
   • Upang maproseso ang iyong mga transaksyon;
   • Upang mapadalhan ka ng impormasyon tungkol sa transaksyon/mga serbisyo pagkatapos ng transaksyon;
   • Upang mahatiran ka ng napapanahong balita tungkol sa aming mga produkto, serbisyo at iba pang impormasyong may-kinalaman sa iyong ugnayan sa ALPARI INTERNATIONAL.
   • Para sa pagpapahusay ng website;
   • Para sa pag-aanalisa ng estatistikal na datos na tumutulong sa aming mabigyan ka ng mas magagandang produkto at serbisyo sa hinaharap.

   4. Cookies

   Ang cookies ay maliliit na datos na nakatago sa isang web browser kapag bumisita ka sa website sa unang pagkakataon. Kapag binibisita mo ulit ang website na iyon sa hinaharap, ang pagtatago ng cookies sa iyong browser ay magbibigay-daan sa website na maalala kung paano ka nag-browse rito noong una. Halimbawa, maaari nitong maalala ang iyong username at password. Ang cookies ay ginagamit sa website na ito upang makapag-alok kami sa aming mga user ng mas naaangkop na karanasan sa pagba-browse.

   Kung hindi ka sumasang-ayon sa aming Patakaran sa Cookies pwede mong i-disable ang Cookies at maa-access mo pa rin nang normal ang website.

   5. Proteksyon

   Ang ALPARI INTERNATIONAL ay nakatalaga sa pag-iingat ng iyong Personal na Datos sa pamamagitan ng pagsunod sa mahihigpit na pamantayang panseguridad at paggamit ng pinakanapapanahong teknolohiya sa seguridad.

   Kapag in-access mo ang website na ito, ibinibigay mo ang iyong pahintulot sa ALPARI INTERNATIONAL na itago, gamitin, at isiwalat ang iyong Personal na Datos alinsunod sa Pahayag sa Patakarang na ito.

   7. Ang Iyong mga Karapatan

   Bilang pagsunod sa Batas sa Proteksyon ng Datos (Data Protection Act), ang bawat user ay binibigyan ng ilang karapatan kaugnay ng kanilang Personal na Datos. Kasama sa mga karapatang ito ang pag-access at/o pagbabago ng iyong Personal na Datos, pagpapahinto sa paggamit ng datos na ito at pagpigil sa hindi kanais-nais na marketing. Titiyakin ng ALPARI INTERNATIONAL na protektado ang iyong personal na datos alinsunod sa mga naaangkop na Batas at Regulasyon para sa proteksyon ng Personal na Datos.

   8. Mga Tanong

   Kung mayroon kang anumang mga tanong na hindi natalakay sa Patakaran ng Pribasiya na ito, o iba pang alalahanin tungkol sa paggamit ng Personal na Datos, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa [email protected] o sa telepono bilang + 44-8458-690980.