Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.
Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.

Patakaran sa Cookie

Mag-enjoy ng Mas Higit na Pinasadyang Karanasan sa Pag-browse ng Web

Mga cookie ipinaliwanag

Ang mga cookie ay maliliit na piraso ng impormasyong iniimbak sa iyong computer ng isang website na pinuntahan mo upang pahintulutan kang magpatakbo ng ilang punsyon sa website at pangasiwaan ang nilalaman nito ayon sa kagustuhan mo. Puwede silang mag-imbak ng datos sa mga pahina kung saan ka nagbigay ng mahalagang impormasyon (hal. kapag magbibigay ka ng isang password) nguni’t mangyayari lamang ito kung tinanong ko at tinanggap mo ang pag-imbak ng impormasyong ito. Maaaring gamitin ang mga cookie sa ilang pahina ng site para mabigyan namin ang mga gumagamit ng website ng isang mas pinasadyang karanasan sa pag-browse ng web; hindi sila ginagamit para tukuyin ang personal na pagkakakilanlan ng sinumang bumibisita lamang sa site.

Ang mga uri ng mga cookie na ginagamit namin

Mga session cookie 

Ang mga cookie na ito ay mga pansamantalang cookie dahil tinatanggal sa oras na isara mo ang iyong browser. Ang mga session cookie ay ginagamit upang mapanatili ang impormasyong ibinibigay mo sa amin habang nagna-navigate ka sa bawat seksyon ng aming website.

Puwede mong piliing tanggihan ang mga session cookie sa pamamgitan ng mga pagsasaayos sa pagkapribado ng iyong browser nguni’t mangyaring tandaan na ito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa iyong karanasan sa pag-browse, lalo na kung tatanggihan mo ang mga ito sa lahat ng website.

Mga analytical cookie

Ang mga analytical cookie ay maaaring may kabilang na parehong pansamantala at mas pangmatagalang cookie na ginagamit namin para subaybayan kung paano mo ginagamit ang aming website at kung gaano katagal. Ang mga analytical cookie ay hindi nagsisiwalat ng anumang nagpapakilang impormasyon na espesipiko sa iyong katauhan nguni’t tinutulungan nila kaming pagbutihin ang paraan kung paano namin ibinibigay sa iyo ang aming nilalaman.

Sumangguni sa mga pagsasaayos sa pagkapribado ng iyong browser kung paano mo matatanggihan ang mga analytical cookie.

Mga functional cookie

Inirerekord at isine-save ng mga functional cookie ang iyong mga pagpipilian upang makapagbigay ng isang mas magandang karanasan sa aming website. Isang paraan kung paano ito ginagawa ng mga functional cookie ay ang pag-alala sa iyong piniling wika bawat beses mong bisitahin kami.

Sumangguni sa mga urgent na pagsasaayos sa pagkapribado ng iyong browser kung paano mo matatanggihan ang mga functional cookie.

Mga Third Party cookie 

Ang mga cookie na ito ay ginagamit ng mga third party at karamihan sa mga website ng social media tulad ng Google+, Facebook o YouTube. Pinahihintulutan kami ng mga third party cookie na bigyan ka ng madadaling paraan para ibahagi ang aming nilalaman sa iyong social media at ipakita rin sa iyo ang mga video na ipino-post namin sa YouTube.

Puwede mong i-disable ang paggamit ng mga cookie na ito sa pamamgitan ng mga pagsasaayos sa pagkapribado ng iyong browser nguni’t mangyaring tandaan na idi-disable rin nito ang lahat ng punsyong inilarawan sa itaas. 

Bakit kami gumagamit ng mga cookie

Tulad ng nabanggit na, gumagamit kami ng mga cookie upang tiyakin ang pinakamainam na functionality ng aming website at iangkop ang aming nilalaman sa iyong mga personal na kagustuhan. Bilang isang pinangangasiwaang broker, ipanatag ang iyong loob na ang anumang personal na impormasyong kinakalap namin, sa pamamagitan ng anumang paraan, ay hindi ibabahagi sa anumang third party.

Mangyaring basahin ang aming Patakaran sa pagkapribado para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano namin ginagamit ang iyong datos. Kung may mga karagdagang tanong ka, mangyaring huwag mag-atubiling Makipag-ugnayan sa amin.