Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.
Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.

Mga Margin at Komisyon

Mahalagang impormasyon para sa pagpili ng iyong account sa pagte-trade

Mga pangangailangan ng margin

Bago mo simulan ang iyong lakbayin sa pagte-trade, napakahalagang maunawaan mo ang mga pangangailangan ng margin ng Alpari International. Ang margin ay tumutukoy sa antas ng mga pondong kailangan mayroon ang iyong account, at kilala rin ito bilang deposito ng magandang loob. Batay sa mga pangangailangan ng margin para sa espesipikong account, makakalkula mo rin ang maximum na leverage na magagamit mo habang nagte-trade. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na pag-unawa sa mga tamang pangangailangan ng margin bago mag-trade ay pahihintulutan kang magkaroon ng magandang pamamahala ng panganib. Ang mga hindi sapat na pondo sa iyong account ay maaaring humantong sa isang margin call na siyang magreresulta sa pagsasara ng isang posisyon. Ang mga pangangailangan ng margin sa mga demo account ay ginagaya ang mga pangangailangan ng margin na nasa mga live account.

Sa Standard at mga ECN na Trading Account

Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang Nosyonal (NGN)Leverage na Ibinibigay *Floating na Margin, %
0 - 200 0000 - 180 0000 - 150 0000 - 63 000 0001:10000.1
200 000 - 2 000 000180 000 - 1 800 000150 000 - 1 500 00063 000 000 - 630 000 0001:5000.2
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001:1001
Higit sa 8 000 000Higit sa 7 000 000Higit sa 6 100 000Higit sa 2 520 000 0001:254
Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang Nosyonal (NGN)Leverage na Ibinibigay *Floating na Margin, %
0 - 500 0000 - 440 0000 - 380 0000 - 157 500 0001:5000.2
500 000 - 1 000 000440 000 - 900 000380 000 - 760 000157 500 000 - 315 000 0001:2000.5
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 0001:1001
Higit sa 5 000 000Higit sa 4 400 000Higit sa 3 800 000Higit sa 1 575 000 0001:254
Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang Nosyonal (NGN)Leverage na Ibinibigay *Floating na Margin, %
0 - 300 0000 - 270 0000 - 230 0000 - 94 500 0001:2000.5
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 0001:1001
Higit sa 3 000 000Higit sa 2 700 000Higit sa 2 300 000Higit sa 945 000 0001:254
Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang Nosyonal (NGN)Leverage na Ibinibigay *Floating na Margin, %
0 - 200 0000 - 180 0000 - 150 0000 - 63 000 0001:10000.1
200 000  - 2 000 000180 000 - 1 800 000150 000 - 1 500 00063 000 000 - 630 000 0001:5000.2
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 000  - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001:1001
Higit sa 8 000 000Higit sa 7 000 000Higit sa 6 100 000Higit sa 2 520 000 0001:254

MGA FX MAJOR

Halagang nosyonal (USD)0 - 200 000200 000 - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000Higit sa 8 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 180 000180 000 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000Higit sa 7 000 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 150 000150 000 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000Higit sa 6 100 000
Halagang Nosyonal (NGN)0 - 63 000 00063 000 000 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000Higit sa 2 520 000 000
Leverage na Ibinibigay *1:10001:5001:2001:1001:25
Floating na Margin, %0.10.20.514

MGA FX MINOR

Halagang nosyonal (USD)0 - 500 000500 000 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000Higit sa 5 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 440 000440 000 - 900 000900 000 - 4 400 000Higit sa 4 400 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 380 000380 000 - 760 000760 000 - 3 800 000Higit sa 3 800 000
Halagang Nosyonal (NGN)0 - 157 500 000157 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000Higit sa 1 575 000 000
Leverage na Ibinibigay *1:5001:2001:1001:25
Floating na Margin, %0.20.514

MGA FX EXOTIC

Halagang nosyonal (USD)0 - 300 000300 000 - 3 000 000Higit sa 3 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 270 000270 000 - 2 700 000Higit sa 2 700 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 230 000230 000 - 2 300 000Higit sa 2 300 000
Halagang Nosyonal (NGN)0 - 94 500 00094 500 000 - 945 000 000Higit sa 945 000 000
Leverage na Ibinibigay *1:2001:1001:25
Floating na Margin, %0.514

MGA SPOT METAL

Halagang nosyonal (USD)0 - 200 000200 000  - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000  - 8 000 000Higit sa 8 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 180 000180 000 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000Higit sa 7 000 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 150 000150 000 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000Higit sa 6 100 000
Halagang Nosyonal (NGN)0 - 63 000 00063 000 000 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000Higit sa 2 520 000 000
Leverage na Ibinibigay *1:10001:5001:2001:1001:25
Floating na Margin, %0.10.20.514

Mga Pro na Trading Account

Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang nosyonal (NGN)Leverage na IbinibigayFloating na Margin, %
0 - 2 000 0000 - 1 800 0000 - 1 500 0000 - 630 000 0003000.33
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0002000.50
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001001.00
Higit sa 8 000 000Higit sa 7 000 000Higit sa 6 100 000Higit sa 2 520 000 000254.00
Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang Nosyonal (NGN)Leverage na IbinibigayFloating na Margin, %
0 - 500 0000 - 440 0000 - 380 0000 - 157 500 0003000.33
500 000 - 1 000 000440 000 - 900 000380 000 - 760 000157 500 000 - 315 000 0002000.50
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 0001001.00
Higit sa 5 000 000Higit sa 4 400 000Higit sa 3 800 000Higit sa 1 575 000 000254.00
Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang nosyonal (NGN)Leverage na IbinibigayFloating na Margin, %
0 - 300 0000 - 270 0000 - 230 0000 - 94 500 0002000.50
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 0001001.00
Higit sa 3 000 000Higit sa 2 700 000Higit sa 2 300 000Higit sa 945 000 000254.00
Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang Nosyonal (NGN)Leverage na IbinibigayFloating na Margin, %
0 - 2 000 0000 - 1 800 0000 - 1 500 0000 - 630 000 0003000.33
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0002000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001001.00
Higit sa 8 000 000Higit sa 7 000 000Higit sa 6 100 000Higit sa 2 520 000 000254.00

MAJOR

Halagang nosyonal (USD)0 - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000Higit sa 8 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000Higit sa 7 000 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000Higit sa 6 100 000
Halagang nosyonal (NGN)0 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000Higit sa 2 520 000 000
Leverage na Ibinibigay30020010025
Floating na Margin, %0.330.501.004.00

MINOR

Halagang nosyonal (USD)0 - 500 000500 000 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000Higit sa 5 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 440 000440 000 - 900 000900 000 - 4 400 000Higit sa 4 400 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 380 000380 000 - 760 000760 000 - 3 800 000Higit sa 3 800 000
Halagang nosyonal (NGN)0 - 157 500 000157 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000Higit sa 1 575 000 000
Leverage na Ibinibigay30020010025
Floating na Margin, %0.330.501.004.00

EXOTIC

Halagang nosyonal (USD)0 - 300 000300 000 - 3 000 000Higit sa 3 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 270 000270 000 - 2 700 000Higit sa 2 700 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 230 000230 000 - 2 300 000Higit sa 2 300 000
Halagang nosyonal (NGN)0 - 94 500 00094 500 000 - 945 000 000Higit sa 945 000 000
Leverage na Ibinibigay20010025
Floating na Margin, %0.501.004.00

METAL

Halagang nosyonal (USD)0 - 400 000400 000 - 700 000700 000 - 1 000 0001 000 000 - 4 000 000Higit sa 4 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 350 000350 000 - 600 000600 000 - 900 000900 000 - 3 500 000Higit sa 3 500 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 300 000300 000 - 500 000500 000 - 750 000750 000 - 3 000 000Higit sa 3 000 000
Halagang nosyonal (NGN)0 - 126 000 000126 000 000 - 220 500 000220 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 260 000 000Higit sa 1 260 000 000
Leverage na Ibinibigay3002001005025
Floating na Margin, %0.330.501.002.004.00

Mangyaring Tandaan:

*Ang mga cryptocurrency ay available lamang sa ECN MT4

*Ang mga micro account ay may takdang bentaha na 1:400.

*Ang mga pares ng NOK at SEK ay binibigyan ng maximum na leverage na 1:50 para sa mga volume na may halagang nosyonal na hanggang 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Para sa mga volume na higit sa 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN, ang leverage para sa mga pares ng NOK at SEK ay itinatakda sa 1:25.

*Ang mga pares ng HKD ay binibigyan ng maximum na leverage na 1:25 para sa mga volume na may halagang nosyonal na hanggang 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP / NGN. Para sa mga volume na higit sa 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP NGN, ang leverage para sa mga pares ng HKD ay itinatakda sa 1:10.

Ang mga pares na TRY, CZK at ZAR ay may takdang bentaha na 1:3 para sa TRY, 1:5 para sa CZK, 1:25 para s ZAR.

Mangyaring tandaan na ang leverage na ibinibigay para sa mga pares ng currency ng EURCNH at USDCNH ay nakabalangkas sa talahanayan sa ibaba:

Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang nosyonal (NGN)Leverage na Ibinibigay *Floating na Margin, %
0 - 2 000 0000 - 1 600 0000 - 1 300 0000 - 630 000 0001:502
2 000 000 - 4 000 0001 600 000 - 3 200 0001 300 000 - 2 700 000630 000 000 - 1 260 000 0001:254
Higit sa 4 000 000Higit sa 3 200 000Higit sa 2 700 000Higit sa 1 260 000 0001:1010
Halagang nosyonal (USD)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 000 000Higit sa 4 000 000
Halagang nosyonal (EUR)0 - 1 600 0001 600 000 - 3 200 000Higit sa 3 200 000
Halagang nosyonal (GBP)0 - 1 300 0001 300 000 - 2 700 000Higit sa 2 700 000
Halagang nosyonal (NGN)0 - 630 000 000630 000 000 - 1 260 000 000Higit sa 1 260 000 000
Leverage na Ibinibigay *1:501:251:10
Floating na Margin, %2410

Pakitandaan na ang inaalok na bentaha para sa RUB na pares ng currency ay nakabalangkas sa talahanayan sa ibaba:

Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang nosyonal (NGN)Leverage na IbinibigayFloating na Margin, %
0 - 500 0000 - 400 0000 - 360 0000 - 190 000 0001:1000.01
500 001 - 1 000 000400 001 - 800 000360 001 - 720 000190 000 001 - 381 000 0001:500.02
1 000 001 - 2 000 000800 001 - 1 600 000720 001 - 1 450 000381 000 001 - 762 000 0001:250.04
2 000 001 - 7 000 0001 600 001 - 5 800 0001 450 001 - 5 100 000762 000 001 - 1 668 000 0001:100.1
Higit sa 7 000 001Higit sa 5 800 001Higit sa 5 100 001Higit sa 1 668 000 0011.11

Please note that the leverage offered for USDInd symbol is outlined in the table below:

Halagang nosyonal (USD)Halagang nosyonal (EUR)Halagang nosyonal (GBP)Halagang nosyonal (NGN)Leverage na IbinibigayFloating na Margin, %
0 - 100 0000 - 100 0000 - 100 0000 - 45 000 0001:2000.5
100 001 - 500 000100 001 - 500 000100 001 - 500 00045 000 001 - 250 000 0001:1001.0
500 001 - 1 000 000500 001 - 1 000 000500 001 - 1 000 000250 000 001 - 500 000 0001:502.0
1 000 001 - 5 000 0001 000 001 - 5 000 0001 000 001 - 5 000 000500 000 001 - 2 000 000 0001:1010.0
Higit sa 5 000 000Higit sa 5 000 000Higit sa 5 000 000Higit sa 2 000 000 0001100.0
Halagang nosyonal (USD)0 - 500 000500 001 - 1 000 0001 000 001 - 2 000 0002 000 001 - 7 000 000Higit sa 7 000 001
Halagang nosyonal (EUR)0 - 400 000400 001 - 800 000800 001 - 1 600 0001 600 001 - 5 800 000Higit sa 5 800 001
Halagang nosyonal (GBP)0 - 360 000360 001 - 720 000720 001 - 1 450 0001 450 001 - 5 100 000Higit sa 5 100 001
Halagang nosyonal (NGN)0 - 190 000 000190 000 001 - 381 000 000381 000 001 - 762 000 000762 000 001 - 1 668 000 000Higit sa 1 668 000 001
Leverage na Ibinibigay1:1001:501:251:10Higit sa 1:1
Floating na Margin, %0.010.020.040.1Higit sa 1

Mga Komisyon

Nag-aalok ang Alpari International ng nakatakdang komisyon sa bawat lote para sa mga ECN MT4/MT5 account. Kinukuha lamang ang komisyon kapag nabuksan ang isang posisyon, na kinukuwenta para sa parehong pagbubukas at pagsasara ng order at depende sa currency ng account.

Mga komisyon sa ECN MT4/MT5

Komisyon bawat currencyForexMga metalMga indexMga commodityMga cryptocurrency
USD3.003.007.004.0015.00
EUR2.602.606.003.5012.50
GBP2.352.355.503.1511.50
NGN1 0951 0952 5551 4605 400
Komisyon bawat currencyUSDEURGBPNGN
Forex3.002.602.351 095
Mga metal3.002.602.351 095
Mga index7.006.005.502 555
Mga commodity4.003.503.151 460
Mga index15.0012.5011.505 400

Piliin ang iyong perpektong partner sa forex at magtagumpay kapag magtatagumpay sila.

Magbukas ng Live Account Paghambingin ang Mga Account sa Pagte-trade