Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.
Babala sa Panganib: Ang iyong kapital ay nasa panganib. Pinangangasiwaan ng FSC ang Exinity Limited.

FAQ

Ano ang maitutulong namin sa iyo ngayon?

Mga Detalye sa Serbisyo ng Pagte-trade

Ang aming mga oras ng pagte-trade ay nagsisimula ng 00:05 sa Lunes at nagtatapos ng 23:55 sa Biyernes EET. Para sa lahat ng detalye sa mga espesipikong instrumento, mangyaring tingnan ang Mga Oras ng Pagsimula ng Pagte-trade at Pagsara ng Pagte-trade .

Asya: 00:00–9:00 (GMT)

Europa: 08:00–17:00 (GMT)

New York: 13:00–22:00 (GMT)

Amsterdam, Frankfurt (Germany) at Hong Kong.

Uri ng AccountLIVEDEMO
MT4 Standard,  Micro, ECN at Pro Account
  • dc1.mt4trade01.alpari.org:443
  • dc4.mt4trade01.alpari.org:443
  • dc1.mt4trade02.alpari.org:443
  • dc4.mt4trade02.alpari.org:443
MT5 ECN at Pro Account
  • dc1.mt5-real01.alpari.org:443
  • dc4.mt5-real01.alpari.org:443
  • dc1.mt5-demo01.alpari.org:443
  • dc4.mt5-demo01.alpari.org:443

Ang Kompanya ay kumikilos bilang isang principal (na nangangahulugan na ang Kompanya ang tanging Execution Venue para sa eksekyuson ng mga order ng Kliyente). Bilang karagdagan, kapag ine-eksekyut ng Kompany ang mga order ng Kliyente, maaari nitong iruta ang sarili nitong mga order sa mga pinangangasiwaang institusyong pinansyal sa loob at labas ng EU.

Agad na ine-eksekyut ang mga order kung saan ang presyo ay umabot sa Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss, Take Profit, Sell Limit at Sell Stop.

Gayon pa man, sa kaganapan ng mga mabilis na galaw sa market, agwat sa presyo, bago at mahalagang microeconomic na pagpapalabas, atbp., inirereserba namin ang karapatang i-eksekyut ang order sa unang available na presyo.

Oo, nguni’t kailangan alam mo na ang pagte-trade sa ganitong mga panahon ay puwedeng maging napakamapanganib.

Ang mga spread ay kilalang umaakyat sa panahon ng mga pabagu-bagong kondisyon; hindi ito nangyayari mula sa panig namin nguni’t ito’y nakadepende sa aming mga provider ng liquidity.

Bumalik sa FAQ